ASB Komunita

Spolek Alumni Scientiae Bohemicae z.s., ve volném překladu Absolventi české vědy, se zaměřuje na sdružování mladých aktivních lidí, kteří se mimo své studium nebo práci věnují dalším aktivitám podporujících rozvoj a podporu nadání u dalších, především středoškolských studentů, zprostředkovávání kontaktu s akademickou a firemní sférou, popularizaci vědy, rozvoji občanské společnosti a dalším činnostem.

Spolek v rámci spolupráce s partnery organizuje projekty, které se pohybují v rozmezí výše zmíněných oblastí. Mezi hlavní aktivity spolku tak patří organizace prezentačních workshopů pro účastníky zahraničních soutěží nominovaných ze Středoškolské Odborné Činnosti (SOČ), soutěž Chemiklání, pořádání besed s úspěšnými účastníky v rámci národního kola SOČ nebo spolupráce na pořádání mezinárodní soutěže Expedice Mars.

Spolek se zaměřuje na popularizaci vědy a podporu nadaných českých studentů. Poskytuje poradenství, karierníkoučink a vzdělávacíaktivity pro mladénadanéstudenty. Kolektiv lidí kolem spolku nadále vytváří tvůrčí platformu a inkubátor pro zajímavéprojekty aťužodborného nebo vědecko-popularizačního charakteru.