Swiss Talent Forum

2 students

Asi hned jako první informaci je nutné zmínit, že se nejedná o soutěžní přehlídku, kde byste poměřovali s ostatními kvalitu a invenci svého projektu. Popravdě v mém ročníku (na STF jsem byl v roce 2014) jsem se mimo pár diskusí u oběda ani ke své práci nedostal. O co tedy jde? Jedná se o akci, která by měla především podporovat propojování mladých aktivních lidí napříč obory a státy. Je to vlastně jeden velký workshop, na kterém se budete učit jak spolupracovat s ostatními, vytvořit si správný pracovní plán, rozdělit smysluplně práci ve skupině a společným úsilím se dobrat ke konsensuálnímu výsledku Vaší práce. Více v několika dalších odstavcích.

Hlavní stránka Vás asi moc nepotěší, jelikož mimo obecné informace je valná většina věcí buď v němčině, italštině nebo francouzstina. Obejít to lze jendnoduše použitím prohlížeče Google Chrome, který nabízí jako jednu z doplňkových funkcí automatický překlad stránek do češtiny. Pokud jste tak ještě neučinili, je nutné se zaregistrovat (Zde). Najeďte až téměř na konec, kde je informace pro zahraniční účastníky. Odkaz přímo na registrační formulář najdete ZDE. Po jeho vyplnění by si Vás už měli organizátoři nakontaktovat a domluvit s Vámi další podrobnosti. Registrace se uzavírá někdy ke konci listopadu, takže neotálejte. Vyrozumění pak přijde většinou do konce roku. V dalším kroku si pak budete muset vybrat z různých okruhů nabízených témat, které se vždy vztahují k motivu daného roku. Ale o tom si povíme za chvíli.

Cestu do Thunu s Vámi pak bude domlouvat někdo další z NIDV. Pokud se nic nezměnilo, budete na STF cestovat sami bez doprovodu. Pravděpodobně poletíte z Prahy do Zurichu, kde jako větší skupinka s dalšími zahraničníky už s organizátory pojedete na místo konání akce. (P.S. Po konci akce po Vás budou chtít krátký úvodník do SOČkaře, takže si udělejte nějakou reprezentativní fotku a sepište si to už třeba předem, dokud to budete mít v paměti)

Schedule :

When? Saturday, 17 February to Tuesday, 20 February 2018
Where?Thun, Switzerland
Official language: English
A teď Vás asi trochu zklamu, jelikož to bude asi všechno co mimo zdi kongresového centra uvidíte, jelikož program je velice nabitý a nepočítá s něčím jako je osobní volno na procházky po městě a okolí. To ale neznamená, že si akci neužijete 😉

Nyní se tedy podívejme na samotný průběh akce. Jak jsem již zmiňoval v první části, budete si muset vybrat preferované okruhy z přibližně dvaceti nabízených. Je to z toho důvodu, že Vás organizátoři po příjezdu rozřadí do skupin přibližně po 7-10 lidech právě podle překryvu Vašich zájmů. Program se dále bude dělit na společný (cca 30%) a skupinový (70%). Ve společné části jsou zahrnuty motivační přednášky, teambuildingové aktivity a další věci, které by Vám měli pomoci usnadnit práci ve skupinách. Ve skupinové části už budete pracovat na jednom okruhu témat. Abych Vám to trochu více přiblížil, nastíním Vám naši situaci z roku 2014.

Naše skupina dostala jako průsečíkové téma otázku „Which tech initiative will be of special value to the workforce in 2024?,“ což bylo právě jedno z témat, které jsem během výběru kroužkoval. Ve skupině nás bylo 9, přičemž 6 Švýcarů a zbytek zahraniční. Nejdříve jsme se věnovali rozboru tematu a diskutovali nad různými pohledy na něj. Z této části vzešlo hodně podnětů, které ale byly kvalitativně různé. V následující části jsme pak v menších skupinkách dělali detailní rozbory a vyřazovali ty části, ke kterým jsme buď neměli dostatečné množství podkladů, byly příliš obecné atd. Je nutné říct, že je zapotřebí naučit se dělat hodně kompromisů, jelikož ve skupinkách jsou jak lidé humanitního tak technického zaměření. Postupem času se vyselektovaly tři hlavní osy a následnou diskusí jedno téma, na kterém se začalo pracovat. V naší skupině se vybralo téma „Intermind.“ Na to pak diskutujete s dalšími lektory, děláte prezentace, atd. Na závěr se pak dělá jedna prezentace i pro ostatní skupiny (tu naši můžete vidět zde). Celkový trailer s průřezovými momenty pak najdete zde.

 

Youtube kanál s dalšími příspěvky z minulých ročníků Vám taky může poskytnout dobrý obraz toho, na co se máte připravit.

Na závěr bych to celé asi shrnul následovně:

Co od akce očekávat? Možnost potkat se s vrstevníky z různých zemí z celé Evropy, možnost zlepšení softskills, zlepšení v prezentačních dovednostech a navazování kontaktů, trénování trpělivosti, protože to opravdu někdy není jednoduché najít vhodný kompromis, motivaci pro další práci, málo spánku

Co od akce neočekávat? Soutěžení, erudovanou diskusi na závažná vědecká temata, jenom výlet a turistiku, hodně volného času

Pokud by měl někdo nějaké další otázky, nebojte se napsat 😉

Kontaktní osoba: Honza Hrabovský (honza.hrabovsky@gmail.com, hrabovsky@asb-alumni.cz)

Curriculum is empty

Lektor

Honza

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%